Bestuur

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en 7 commissies.
Eenmaal per maand wordt er vergaderd.

NaamBestuursfunctieContact
Henk Meisvoorzitterhenkmeis@ziggo.nl
Dimitri MuyssecretarisRapunzel 4
6136 VJ Sittard
info@tcschinveld.nl
Marie-José MaaspenningmeesterTennisclub Schinveld
NL12RBRB0983834733
Vacantvoorzitter activiteitencommissieactiviteitentcschinveld@gmail.com
Vacantvoorzitter jeugdcommissiejeugdtcs@gmail.com
Fleur Geelenvoorzitter technische commissietechnischecommissietcschinveld@gmail.com
Marc Mevissenvoorzitter accommodatiecommissie
Bart van der Sterrenvoorzitter kantinecommissie
Jack Desernovoorzitter PR commissieprtcschinveld@gmail.com
Vacantvoorzitter sponsorcommissie