Leden

Wanneer u lid bent van onze vereniging bent u meteen mede eigenaar. Dat eigenaarschap maakt het mogelijk om invloed te hebben op uw club. Wij gaan er van uit dat u daardoor inhoud geeft aan het vereniging zijn. Denk mee, doe mee en werk mee.
Geniet van de sport en de activiteiten welke u zelf organiseert of waaraan u deelneemt. Doe dat onder het motto: ‘recreatief presteren en prestatief recreëren’.

Do‘s and Don’ts

Voel je verantwoordelijk

Help elkaar en het bestuur om de vereniging gezellig en netjes te houden. Alle leden zijn gerechtigd anderen aan te spreken op de correcte naleving van de gedragsregels op het tennispark. Energie kost geld. Als u van de baan afgaat en er wordt daarna niet door een ander op die baan gespeeld, vraag dan de mensen achter de bar het licht op die baan uit te doen.

Houd het park netjes

Houd het tennispark netjes en gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Voorkom beschadigingen. Volg aanwijzingen van een lid van het bestuur of een commissie op.

Gebruik geen grof of kwetsend taalgebruik

We verwachten van iedereen dat hij of zij zich fatsoenlijk gedraagt en zich onthoudt van grof of kwetsend taalgebruik. Probeer hinder voor spelers op andere banen te voorkomen; vraag een bal pas terug als het spel op de andere baan tijdelijk is onderbroken.

Betreed de banen alleen met tennisschoenen

Er mag alleen worden gespeeld en getraind in gangbare tenniskleding. Spelen op de banen is niet toegestaan als een lid van het bestuur of van de Technische Commissie heeft vastgesteld dat deze niet bespeelbaar zijn (bijv. bij sneeuw, vorst of harde wind).

Houd het park toegankelijk voor iedereen

Auto’s en motoren horen niet op het tennispark; fietsen en bromfietsen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden gezet. Dit alles ook om in geval van nood ambulances en andere hulpdiensten toegang te bieden. Honden mogen alleen aangelijnd op het tennispark worden meegenomen.